propozice

Název soutěže:
II. Veterán Tour 2023 – Malý Rohozec

Charakter soutěže:
Akce bude připravena jako orientační jízda historických vozidel. Celková délka trasy je asi 90 km vedená regionem Turnovska a Českým rájem. Na trase jsou umístěny jednoduché soutěžní úkoly a samokontrolní body pro pobavení a určení pořadí.

Datum a místo konání:

Sobota 9. září. 2023, areál Pivovaru Rohozec

Pořádající organizace:

Classic Road, z.s., K Vořechu 1631, Mn. Hradiště, ICO: 19553021 ve spolupráci s INFI DESIGN MB s.r.o., Jaurisova 515/4 Praha, ICO: 09991166

Organizační výbor:

Petr Zbudil, Jan Teplý, Petr Ondráček, Václav Zbudil, Jakub Fuksa, Andrea Kornalíková, Stanislav Žák

Ustanovení:

Soutěž se jede v běžném provozu na otevřených komunikacích. Posádky jsou povinny dodržovat všechna pravidla silničního provozu a pokyny pořadatelů. Řidič musí mít u sebe veškeré doklady potřebné k provozu a řízení vozidla, které musí být v řádném technickém stavu.

Vozidla:

Soutěž je určena pro vozidla do roku 1993. Pořadatel má právo připustit i jiné unikáty či odmítnout dle vlastní úvahy. Počet vozidel je omezen na 100.

Orientační časový harmonogram:
  8:00 – 10.00                   příjezd, registrace a výstava historických vozidel
              10:30                   start prvního vozidla (po 1 min)
              14:00                   předpokládaný dojezd prvního vozidla do cíle
              15:30                   vyhlášení výsledků soutěže

Termín uzávěrky přihlášek: 31. 8. 2023 nebo po vyčerpání kapacity

Startovné:

450,- Kč za vozidlo s řidičem, + 150 Kč každý spolujezdec. V ceně startovného je zahrnuto startovní číslo, upomínkový předmět, šipkový itinerář trasy a občerstvení v hodnotě 100kč /osoba.

Platba startovného:

Platební informace budou zaslány v srpnu 2023. Startovné se přednostně platí na účet pořadatele do 31. 8. 2023. 

V termínu od 11. 6. 2023 do 31. 8. 2023 včetně se v případě odhlášení posádky vrací plné startovné.

V termínu od 1. 9. 2023 do 9. 9. 2023 včetně se v případě odhlášení posádky startovné nevrací, posádka dostane voucher na 50% slevu na startovné na další akce v roce 2024. (IV. Veteránem pod Bezděz a III. Veterán Tour).

Kategorie:

Kategorie A – automobily do roku výroby 1993 – standartní trasa jízdy cca 90 km

Kategorie M – motocykly do roku výroby 1993 – standartní trasa jízdy cca 90 km

Kategorie V  – vozidla do roku výroby 1935 – zkrácena trasa jízdy cca 40 km

Vyhodnocení:

Ceny obdrží 3 nejlepší v kategorii moto a auto. V případě menší účasti než 3 vozidla v kategorii nebude kategorie vyhodnocena.

Partneři akce:

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name