propozice

Název soutěže:
III. Veterán Tour 2024
Charakter soutěže:
Akce bude připravena jako orientační jízda historických vozidel. Celková délka trasy je asi 80-90 km vedená regionem Turnovska, Liberecka, Českého Ráje a okolí. Na trase jsou umístěny jednoduché soutěžní úkoly a samokontrolní body pro pobavení a určení pořadí.
Datum a místo konání:
Sobota 7. 9. 2024,  areál Pivovaru Malý Rohozec, Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov 1
Pořádající organizace:
Classic Road, z.s., K Vořechu 1631, Mn. Hradiště, 295 01
Ustanovení:
Soutěž se jede v běžném provozu na otevřených komunikacích. Posádky jsou povinny dodržovat všechna pravidla silničního provozu a pokyny pořadatelů. Řidič musí mít u sebe veškeré doklady potřebné k provozu a řízení vozidla, které musí být v řádném technickém stavu.
Vozidla:
Soutěž je určena pro vozidla do roku 1994. Pořadatel má právo připustit i jiné unikáty či odmítnout dle vlastní úvahy. Počet vozidel je omezen na 100.
Orientační časový harmonogram:
8:00 – 10.00 příjezd, registrace a výstava historických vozidel
10:30 start prvního vozidla (po 1 min)
14:00 předpokládaný dojezd prvního vozidla do cíle
15:30 vyhlášení výsledků soutěže
Termín uzávěrky přihlášek: 6. 9. 2024 nebo po vyčerpání kapacit
Startovné:
450,- Kč za vozidlo s řidičem, + 150 Kč každý spolujezdec. V ceně startovného je zahrnuto startovní číslo, upomínkový předmět, šipkový itinerář trasy a občerstvení v hodnotě 100 Kč/osoba. Platební informace budou zaslány po přijetí přihlášky
Vyhodnocení:
Ceny obdrží 3 nejlepší v kategorii moto a auto.

 

Partneři akce:

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name