propozice

Název soutěže:
II. Veterán Tour 2023 – Malý Rohozec

Charakter soutěže:
Akce bude připravena jako orientační jízda historických vozidel. Celková délka trasy je asi 90 km vedená regionem Turnovska a Českým rájem. Na trase jsou umístěny jednoduché soutěžní úkoly a samokontrolní body pro pobavení a určení pořadí.

Datum a místo konání:
Sobota 9. září. 2023, areál Pivovaru Rohozec

Pořádající organizace:
Infi Design MB s.r.o., Jaurisova 515/4. Praha, 140 00, ICO: 09991166

Organizační výbor:
Petr Zbudil, Jan Teplý, Petr Ondráček, Václav Zbudil, Jakub Fuksa, Andrea Kornalíková, Stanislav Žák

Ustanovení:
Soutěž se jede v běžném provozu na otevřených komunikacích. Posádky jsou povinny dodržovat všechna pravidla silničního provozu a pokyny pořadatelů. Řidič musí mít u sebe veškeré doklady potřebné k provozu a řízení vozidla, které musí být v řádném technickém stavu.

Vozidla:
Soutěž je určena pro vozidla do roku 1993. Pořadatel má právo připustit i jiné unikáty či odmítnout dle vlastní úvahy. Počet vozidel je omezen na 100.

Orientační časový harmonogram:
8:00 – 10.00                   příjezd, registrace a výstava historických vozidel
              10:30                   start prvního vozidla (po 1 min)
              14:00                   předpokládaný dojezd prvního vozidla do cíle
              15:30                   vyhlášení výsledků soutěže


Termín uzávěrky přihlášek: 1. 9. 2023 nebo po vyčerpání kapacity

Startovné:
450,- Kč za vozidlo s řidičem, + 150 Kč každý spolujezdec. V ceně startovného je zahrnuto startovní číslo, upomínkový předmět, šipkový itinerář trasy a občerstvení v hodnotě 100kč /osoba. Platební informace budou zaslány po přijetí přihlášky.

Vyhodnocení:
Ceny obdrží 3 nejlepší v kategorii moto a auto.

Partneři akce:

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name